Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.

1. SYDV'lere Başvuru ve Koşullar

2. SYDV'ler ile İletişim

3. SYDV'lerin Gelirleri

4. SYDV'lerin Yapısı