Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü

“Amacımız ve Hedefimiz, İnsanlarımızı Birinci Sınıf Vatandaş Olarak Yaşatmaktır'' 20 Ekim 2011

Genel Müdürlüğümüz tarafından 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen Yoksullukla Mücadele Konferansı,17.10.2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansa kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda temsilci katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 18 yıl önce ihtiyaçtan dolayı yoksullukla mücadele günü ilan edildiğini belirterek, yoksullukla mücadelenin hala güncelliğini koruduğunu söyledi. Bilgi ve teknoloji çağını yaşayan dünyanın bir tarafta açlıkla, bir tarafta obeziteyle mücadele ettiğini ifade eden Şahin, uluslararası toplumun, yoksullukla mücadelede büyük gayret içinde olduğunu vurgulayarak, gelinen noktada Somali'de, Afrika'da, Kenya'da ve dünyanın birçok ülkesinde açlıkla mücadele eden insanların olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2001'de yaşadığı krizin benzerini bugün Avrupa, ABD ve dünyanın yaşadığını belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

''2001'de yaşadığımız krizde bankacılık sektörünün, kamu maliyesinin, sosyal güvenlik sisteminin sağlık reformunun mutlaka yeniden yapılanması gerektiğini gördük. Bir tarafta '3Y' diye yola çıktığımız, 'Yasakları kaldıracağız, yolsuzluğu önleyeceğiz, yoksulluğu önleyeceğiz' dedik. Aslında bakarsanız bu tek 'Y' den, yoksulluğu önlemek, yasakları kaldırmak ve yolsuzluğu önlemekten geçmektedir. Üçü de birbirine bağımlıdır. Modern dünya artık bilmektedir ki, ekonomik kalkınmayı tamamlamanın yolu, ileri bir demokrasiye gitmektir, hukuk devleti olmaktır, yolsuzluğu önlemektir, kara delikleri kapatmaktır.''

Gelinen noktanın önemli ancak yeterli olmadığını anlatan Şahin, eksikleri sürekli gidermek gerektiğinin altını çizerek, son 10 yılda ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek, sosyal politikaları oluşturabilmek için pastayı büyüttüklerini, pastayı büyütürken de yoksullukla mücadelede temel kriterleri ortaya koymaları gerektiğini vurguladı. En önemli kriterlerin eğitim, sağlık, barınma ve sosyal güvenlik olduğunu anlatan Şahin, engellileri de önemsediklerini belirterek, toplumun bütün kesimlerini gözettiklerini ve pozitif ayrımcılıkları da hayata geçirdiklerini söyledi. Engellilerin eğitimi ve evde bakım hizmetleri ile ilgili adımlar atıldığını ve radikal kararlar alındığını da ifade eden Şahin, ''Bir özürlüsü olan bir aile, daha önce özürlü ona yükken şu anda ailenin geçim kaynağı haline dönüştürüldü'' dedi.

Sağlıkta dönüşümün de kadınlara ve çocuklara yaradığını belirten Şahin, sağlıkta fırsat eşitliği sağladıklarını, annelerin bebekleri karnındayken sağlıklarıyla bedava ilgilenildiğini de dile getirdi. Şahin, 0-18 yaş arasındaki çocukların zengin-fakir, kentli-köylü ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetinden bedava istifade etmesi yönünde radikal bir karar da alındığını anlattı.

Şahin, bundan sonra ne yapılacağının önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

''Orta vadeli programda hükümetin yoksullukla mücadelesinin birinci derece önemli bir politika olduğunu çok net bir şekilde ifade etmiştik. Sayın Başbakanımız Mecliste Hükümet Programını okuduğu zaman 2 saatlik Hükümet Programının 40 dakikasının sosyal politikalara ayrılmış olması, bu hükümetin ve bu ülkenin yoksullukla mücadelede koyduğu azmi ve kararlılığı göstermektedir. Sosyal hizmet ve yardımlar için on kat bütçe artmıştır ama gerekirse 20 kat bütçe artmak zorundadır. Çünkü amacımız ve hedefimiz, insanlarımızı birinci sınıf vatandaş olarak yaşatmaktır.''

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün TÜBİTAK ile yaptığıortak çalışmalarla yoksullukla mücadelede yeni bir sistem getirdiklerini anlatan Şahin, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin tek çatı altında toplanacağını ve konunun yeniden yapılandırıldığını anlattı.En önemli projelerinden birinin ''ASDEP'', yani her ailenin bir sosyal destek uzmanı olması projesi olduğunu belirten Şahin, her ailenin nasıl bir aile hekimi varsa, sosyal destek uzmanı da olması için çalıştıklarını söyledi.

Planladıklarını başaracaklarına inandıklarını söyleyen Şahin, ''Amacımız 2023 vizyonunda günlük 4 doların altında hiç kimsenin kalmamasıdır, hiç kimsenin aklının midesinde olmaması, gece yatarken 'benim çocuğum nasıl olacak' diye düşünmemesini sağlamaktır. Böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım ise, yoksulluğun küresel boyutta en temel sorunlardan biri olarak görüldüğünü söyledi. "Dünyada 1,2 milyar insan günde bir doların, 2.8 milyar insan ise günlük 2 doların altında bir gelirle yaşıyor. Fakir ülkelerde her 100 çocuktan 5'i 5 yaşına ulaşmadan hayata veda ediyor." diyen Yıldırım, dünya genelinde ortaöğretim çağına gelen çocukların sadece yüzde 49'unun eğitim imkanına kavuşabildiğini ve 1 milyar insanın da temiz suya erişemediğini ifade etti.

Yoksulluğun, içinde yaşanılan şartlara göre, tüm toplumların yaşadığı bir sorun olduğunu anlatan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre son 10 yılda yoksullukla mücadele alanında önemli bir mesafe kat edildiğini söyledi. İnsani gelişmişlik endeksinde de Türkiye'nin bir üst seviyeye çıktığını söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin 2002'de orta düzey insani gelişmişlik seviyesindeyken, 2010 yılına yüksek insani gelişmişlik seviyesine eriştiğini kaydetti.

Yoksullukla mücadele ve insani gelişmede sağlanan başarının üç ana nedeni olduğunu ifade eden Yıldırım, bu nedenlerden ilkinin sosyal alana ayrılan kaynakların artırılması olduğunu ve 10 yıllık süre zarfında sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine aktarılan kaynağın11 kat arttırıldığını belirtti. Yıldırım, yeni ve kapsayıcı sosyal yardım programlarının hayata geçirilmesi, ilk ve orta öğretimdeki çocuklara ücretsiz kitap verilmesi, 0-6 yaş grubundaki 700 bin çocuğa sağlık yardımı yapılması, TOKİ ile işbirliği içinde 20 yıl aylık 100 lira taksitle 1+1 evler inşa edilmesi, 2 milyon haneye her yıl düzenli yakacak yardımı yapılması ve engellilere evde bakım aylığı verilmesini ise söz konusu başarının ikinci nedeni olduğunu vurguladı.

Üçüncü olarak bilişim teknolojilerinin de sosyal yardımlarda etkin kullanılmaya başlandığını anlatan Yıldırım, bu alana örnek olarak Genel Müdürlüğün uyguladığı Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kapsamındaki Yardım Bilgi Bankası ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan 2,5 milyon hanenin veri tabanına kaydedilmesi ve Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile de sosyal yardım alan kişilere destek sağlanmasını gösterdi.

Yıldırım, Genel Müdürlüğün çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, sempozyumun faydalı sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konferansta Türkiye'de ve dünyada kamu, STK ve uluslararası kurum ve kuruluşların yoksullukla mücadele yöntemleri ile hedefleme mekanizmaları, açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamaları ve sosyal yardım alan hedef kitlenin sosyolojik özelliklerine ilişkin olarak aşağıdaki programa göre sunumlar gerçekleştirildi:

-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi Berna Bayazıt -UNDP'nin yoksullukla mücadele yaklaşımı

-İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden (SESRIC) Hatice İlbay Söylemez - İslam ülkelerinde yoksulluk sorunu

-Hatice Melek Ateş Taşcı - SESRIC'in yoksullukla mücadele yöntemleri;

-Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkan Vekili Dr. Yusuf Yüksel - Türkiye'de yoksullukla mücadelede yeni yaklaşımlar

-Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal - Yoksullukla mücadelede hedefleme mekanizmaları

-Doç. Dr. Murat Atan - Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplama yöntemleri ve Türkiye uygulaması

-Yrd. Doç. Dr. Fatime Güneş - Türkiye'de sosyal yardım alan hanelerin sosyolojik özellikleri

-SYGM Daire Başkanı Nermin Akyıl - Proje destekleri

-SYGM Daire Başkanı Pınar Umut Büyükkayaer - Sosyal yardım programları

-Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Burcu Yakut Çakar ve Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı - Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi sonuçları ve sosyal yardım programı oluşturulmasına yönelik çalışmalar

aziz yildirim.250px

konferans.250px