Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin Görevine Başladı 21 Temmuz 2011

6 Temmuz 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 61. Hükümet'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan Bakanımız Sayın Fatma Şahin görevine başladı.

Bakanlık Makamı olarak, eski adıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Akay Caddesi'ndeki merkez binasını seçen Şahin,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yeni kurulan teşkilat yapısının oluşturulması için de çalışmalarına başladı.

08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 633 sayılı "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, daha önce Başbakanlığa bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütecek. Bakanlık bünyesinde ayrıca Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı adı altında yeni bir daire kuruldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet birimleri ise şöyle belirlendi:

 • - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • - Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • - Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • - Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • - Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
 • - Hukuk Müşavirliği
 • - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • - Personel Dairesi Başkanlığı
 • - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • - Özel Kalem Müdürlüğü