Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü

Proje Desteklerinde Yeniden Yapılandırmaya Gidildi 04 Nisan 2009

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından, SYTD Fon Kaynakları ve 2007 yılında sona eren Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında desteklenen gelir getirici proje destekleri ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) geri ödemelerinde fayda sahipleri lehine önemli yapılandırmalara gidildi.

 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yaşanan küresel krizin etkileri göz önünde bulundurularak SRAP kapsamında ve Genel Müdürlük tarafından desteklenen gelir getirici projelerin ve KASDEP'in geri ödeme sürecinde fayda sahipleri lehine önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle geri ödemelerin taksit sayısı artırılarak vadesi uzatılırken, borçların muaccel hale gelmesi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının başlattığı yasal takip süreci de durduruldu.

 

25.02.2009/2 Sayılı Fon Kurulu kararı sonucu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı imzasıyla yayımlanan genelgede, KASDEP ve gelir getirici projelerin geri ödemelerindeki sıkıntılar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak;

 

Projelerde faaliyetlerin devam etmesi şartıyla;

 

  • Fayda sahibi hakkında geri ödemelerini vadesinde yapamadığı gerekçesiyle, borçları muaccel hale geldiği için SYD Vakıfları tarafından başlatılan tüm yasal takip işlemleri durduruldu.

 

  • 20 Mart 2009 tarihine kadar geri ödemesi bulunan tüm projelerin geri ödemeleri Mart 2010 tarihine kadar ertelendi, kalan borçlar ise altı yılda altı eşit taksite bölünerek yeniden yapılandırıldı.

 

  • Mart 2009 tarihinden önce düzenlenmiş, ancak henüz ödeme sürecine girmemiş sözleşmeler ise Mart 2009 tarihi itibariyle yeniden güncellenerek, ödemeler ilk iki yıl ödemesiz altı yılda altı eşit taksitte olacak şekilde düzenlendi.

 

  • Sözleşmesi imzalanacak yeni projelerin geri ödemelerinin sekiz yıl vadeli olacak şekilde, ilk iki yıl ödemesiz, geri kalan altı yılda altı eşit taksite bölünerek  düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

  • Meyvecilik projelerinde geri ödemelerin on bir yıl vadeli olacak şekilde, ilk beş yıl ödemesiz, son altı yılda altı eşit taksitte ödenecek şekilde düzenlenmesine karar verildi.

 

  • Öte yandan KASDEP kapsamında taksitlerini beş yıl vadeli olarak ödemeye devam eden kooperatiflerin ödeyecekleri miktarda kalan taksitler üzerinden yüzde 20 indirim yapılması yoluna gidildi.