Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü

Şartlı Nakit Transferi

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI (ŞSY)

SYDGM tarafından yapılan sağlık desteklerinin yanında, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının ve anne adaylarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla, ülkemizin her köşesinde Şartlı Sağlık Yardımları uygulanmaktadır.

Bu ailelere, okul çağı öncesi çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan ailelere ve anne adaylarına düzenli sağlık yardımı yapılmaktadır. Bu uygulama, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde sürdürülmektedir. Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla, ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

ŞSY gebelik yardımları kapsamında 2005-2009 döneminde fayda sahibi anne adayı sayısı 49.626'ya, aktarılan toplam kaynak miktarı da 3,67 Milyon TL'ye yükselmiştir.

YIL

AKTARILAN KAYNAK
(MİLYON TL)

ÇOCUK SAYISI

2003

0.80

24.644

2004

16.67

329.833

2005

61.29

731.784

2006

103.57

876.978

2007

95.94

999.041

2008

118.25

1.026.725

2009

137,82

753.462

 

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI (ŞEY)

SYDGM tarafından yapılan eğitim desteklerinin yanı sıra, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında karşılıksız eğitim yardımları yapılmaktadır.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı verilmektedir. Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

Kız çocuklarımızın okullulaşma oranları ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, kız çocuklarımıza ve ortaöğretimde devam eden öğrencilerimize verilen yardım miktarları daha yüksek tutulmuştur.


İlköğretime devam eden erkek/ay           30  TL
İlköğretime devam eden kız/ay               35  TL
Ortaöğretime devam eden erkek/ay        45  TL
Ortaöğretime devam eden kız/ay            55  TL

Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında, 2003 yılında 59.000 çocuğumuz için 1.6 milyon TL; 2004 yılında toplam 697.000 çocuğumuz için 67 milyon TL; 2005 yılında 1.266.000 çocuğumuz için 180 milyon TL; 2006 yılında 240 milyon TL kaynak aktarılarak toplam 1.563.000 öğrencimize eğitim desteği verilmiştir. 2007 toplam aktif 1.757.187 öğrencimize 225,3 milyon TL; 2008 yılı içerisinde ise 1.951.420 öğrencimize Şartlı Eğitim Yardımı desteği verilerek bunun için  293,51 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2009 yılı içinde  345,05 Milyon TL kaynak ŞEY eğitim desteği için aktarılmış; sistemde aktif olarak faydalanan eğitim fayda sahibi çocuk sayısı 2.118.821'e ulaşmıştır.

Şartlı Nakit Transferi Broşürü

ŞNT 2003-2009 (EYLÜL) ÖDEMESİNE AİT AYRINTILI RAPOR